ATP

 

Teostame ATP lepingu nõuetest tulenevaid kontrollimisi isotermilistele veovahenditel, mis omavad vastavaid sertifikaate, samuti teostama isotermiliste veovahendite katsetamisi, mille tulemuste alusel saab nõuetele vastavuse korral väljastada ATP lepingukohaseid sertifikaate. Isotermiliste veovahendite katsetused viiakse läbi vastavalt rahvusvahelise ATP lepingus sätestatud metoodikale.
 

ATP = Kiirestiriknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellel kasutatavate eriveovahendite kokkulepe, mis on sõlmitud Genfis 01.09.1970. a.

Eesti ühines ATP lepinguga 06.02.1998. a. ja leping jõustus alates 06.02.1999. a.

 

ATP SERT OÜ on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor ( tunnistus nr. L218) ning kantud Euroopa Majanduskomisjoni ( UNECE ) poolt kinnitatud katselaborite nimekirja.

Vt. katselaborite nimekirja siit ?

 

Täpsem info ja sobiva katsetusaja kokku leppimine ATP testimise, perioodilise kontrolli ja/või temperatuurimeerikute kontrolli kohta telefonil

+ 372 50 42078

Sellel kodulehel kasutatakse "küpsiseid" (cookies). Küpsiseid kasutame kasutajamugavuse suurendamise ja kodulehe kõikide funktsioonide toimimise eesmärgil.