Temperatuurisalvestid

Tänapäeval, kui üha rohkem tähelepanu pööratakse tervisele ja terviseohutusele, on külmutatud toodete temperatuur kiirestiriknevate toiduainete veo ja vastavate eeskirjade võtmeküsimuseks. DataCOLD seeria hõlmab kahte temperatuuriandmete salvestit.

 

Euroopa normid ja eeskirjad

DataCOLD seeria vastab külmutatud toiduainete vedu käsitleva Euroopa standardi (EN12830) nõuetele. Andurid on tehases kalibreeritud (EN13485) ning kliendil tuleb vähemalt iga kahe aasta järel uuesti kontrollida, et süsteem on õigesti kalibreeritud (EN13486).

Lisaks on DataCOLD seeria tooted testitud ja vastavad elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 72/245/EMÜ ja selle viimastele muudatustele direktiiviga 2006/28/EÜ.

 

 

Tutuv tootega        

Sellel kodulehel kasutatakse "küpsiseid" (cookies). Küpsiseid kasutame kasutajamugavuse suurendamise ja kodulehe kõikide funktsioonide toimimise eesmärgil.