Vector alarmid

Häiresõnumid olek  √: ainult häire   X või √: sõltub konfiguratsioonist  X: Väljalülitamine

KOOD

TÄHIS

HÄIRE OLEK

KIRJELDUS

  Juhi häired    
2 LOW ENGINE OIL LEVEL X või √ mootori õlitase madal
  Väljalülitamise häired    
11 LOW ENGINE OIL PRESSURE   mootori õlisurve madal
12 HIGH COOLANT TEMPERATURE X või √ jahutusvedeliku temperatuur kõrge
13 HIGH DISCHARGE PRESSURE X kõrge tühjenemissurve
14 ELECTRIC CIRCUIT X elektrikontuur
15 BATTERY VOLTAGE TOO HIGH X akupinge liiga suur
16 BATTERY VOLTAGE TOO LOW X akupinge liiga madal
17 HIGH COMP DISCHARGE TEMP X kõrge kompressori tühjenemistemperatuur
18 LOW REFRIGERANT PRESSURE X või √ madal külmutusaine surve
19 LOW FUEL SHUTDOWN X või √ kütuse kogus väike
22 LOW SUCTION SUPERHEAT X madal imemisvõime
23 A/C CURRENT OVER LIMIT X ülepinge
27 HIGH SUCTION PRESSURE X või √ kõrge imisurve
28 CHECK REFRIGERATION SYSTEM X või √ kontrollige jahutussüsteemi
  Mootori käivitamise häired    
30 FAILED TO RUN MINIMUM TIME X minimaalse töötamise aeg ebaõnnestus
31 FAILED TO START-AUTO MODE X automaatne käivitamine ebaõnnestus
31 FAILED TO START-MANUAL X käsitsi käivitamine ebaõnnestus
39 CHECK ENGINE RPM X või √ kontrollige mootori pöörete arvu
35 CHECK STARTER CIRCUIT X või √ kontrollige mootori kontuuri
41 ENGINE STALLED X mootor seiskunud
  Hoiatusoleku häired    
51 ALTERNATOR NOT CHARGING X või √ generaator ei lae
62 C2 BOX TEMP OUT-OF-RANGE X või √ V1850 Mt° kasti temperatuur väljaspool vahemikku
63 C3 BOX TEMP OUT-OF-RANGE X või √ V1850 Mt° kasti temperatuur väljaspool vahemikku
  Elektrilised häired    
73 NO POWER- CHECK POWER CORD X puudub elektritoide – kontrollige toitejuhet
74 AC PHASE REVERSED X või √ vastupidine faas
75 COMP MOTOR OVERHEATED X mootor ülekuumenenud
76 CONDENSER MOTOR OVERHEATED X kondensaatori mootor ülekuumenenud
77 EVAP MOTOR OVERHEATED X aurustusseadme mootor ülekuumenenud
98 CHECK HIGH TEMP THERMOSTAT X kontrollige termostaadi temperatuuri
  Anduri häired    
122 CHECK RETURN AIR SENSOR X kontrollige tagastusõhu andurit
123 CHECK SUPPLY AIR SENSOR X kontrollige toiteõhu andurit
  Mikroprotsessori häired    
232 SETPOINT ERROR X seadistuspunkti viga
233 MODEL # ERROR X mudeli viga
237 FUNCTION PARAMETER ERROR   funktsiooni parameetri viga
238 CONFIGURATIONS ERROR X konfiguratsiooni viga
242 DIS PRESS CALIBRATE ERROR X surve kaliibrimisviga
243 SUCT/EVAP CALIBRATE ERROR X aurustusseadme kaliibrimisviga
244 ECONO CALIBRATE ERROR X ECONO re˛iimi kaliibrimisviga
245 CAN NOT SAVE SETTING X ei saa salvestada seadistusi
246 EEPROM WRITE FAILURE X EEPROM kirjutamise rike
248 CONFIG MODE / HP2 ERROR X konfiguratsioonire˛iimi/HP2 viga
249 MICROPROCESSOR ERROR X mikroprotsessori viga

 

Sellel kodulehel kasutatakse "kĆ¼psiseid" (cookies). KĆ¼psiseid kasutame kasutajamugavuse suurendamise ja kodulehe kƵikide funktsioonide toimimise eesmƤrgil.